Bel ons op 085 - 401 50 81
Gratis verzending vanaf €100,-   14 dagen bedenktijd   Fysieke winkel


Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Audio Video van Gils BV ten aanzien van de website Koopikonline.nl u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-)links, zijn eigendom van Audio Video van Gils BV. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Audio Video van Gils BV. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Audio Video van Gils BV aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Van Gils Winkels is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of wijzigingen in productbeschrijvingen en technische specificaties. Voor de producten zijn wij afhankelijk van automatische aanlevering van foto's en specificaties door derden. Afbeeldingen dienen ter illustratie en producten kunnen in werkelijkheid enigszins afwijken van de afbeelding.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Audio Video van Gils BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Aan de genoemde prijzen en beschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Bepaalde (hyper-)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Audio Video van Gils BV, welke geen eigendom zijn van Audio Video van Gils BV. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Audio Video van Gils BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Audio Video van Gils BV.

Audio Video van Gils BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.